Ruilen voor Service Dogs

Hier zijn 20 honden van Service Dogs gekoppeld aan een muntje. Voor het goede doel kun je ruilen met wat je op de foto ziet. Het ingeruilde object moet steeds een hogere waarde hebben dan het afgebeelde. Wij proberen voor het behoud van de hulphonden 500.

Followers:

1