Cultura Digital. XTEC - Xarxa Old FiQ Antonio Ruiz New FiQ Antonio Ruiz 2ESO Corba d'escalfament de ... 2ESO A1.1 Introducció | H5P 2ESO A1.2 La Ciència, la Fís... 2ESO A1.3 La manera de treba... Sindicat Professors de Secun... Àrea de Cultura Digital 2ESO A1.4 Magnitud, unitat i... 2ESO A1.5 Enregistrament de ... 2ESO A2.1 Què en sé de la Ci... 2ESO A2.2 Quines són les var... 2ESO A2.3 Quina és la relació 2ESO A3.1 Què en sé de les f... 2ESO A3.2 Les forces, els ef... Meu moodle ACTIC 2ESO A3.3 El vector força | ... 2ESO A3.4 El pes | H5P
2ESO A4.0 Introducció (vídeo) The New York Times Internati... 2ESO A4.1 L'energia cinètica... 2ESO A4.2 L'energia potencial 2ESO A4.3 Qüestions i exerci... 2ESO A4.4 L'energia mecànica... 2ESO A4.5 El treball d'una f... 2ESO A4.6 Potència | H5P 2ESO A4.7 Fonts d'energia i ... 2ESO A5.0 Què en sabem? (act... 2ESO A5.1 Diferència entre c... 2ESO A5.2 Termòmetres i esca... Inici. Departament d'Educació 2ESO A5.3 Calor, unitats de ... 2ESO A5.4 Relació entre la c... 2ESO A5.5 Calor i canvis d'e... 2ESO A5.6 Calor i la dilatac... 2ESO A5.7 Mecanismes de prop... 2ESO A6.1 Ones: energia en t... 2ESO A6.2 Què és la llum? La... FriQuiExámenes - FiQuiPedia Inici. XTEC - Xarxa Telemàti... Aplicacions Windows (prova) | 2ESO A6.3 Propagació i veloc... 2ESO A6.4 La reflexió de la ... 2ESO A6.5 La refracció de la... 2ESO A6.6 El so, propagació i 2ESO A6.7 La reflexió del so: UNIDAD 1 EL MÉTODO CIENTÍFICO https://aulaenred.ibercaja.e... L'energia. Institut Català d...

PLE Antonio Ruiz

aruiz9@xtec.cat

Created by :

Antonio Ruiz

Webmix users:

0 Users