medicin Celexa 10mg

Celexa används för att bota depression. Det kan förbättra energinivån och känslorna för välbefinnande. Celexa är känd som en särskild serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

Webmix users:

0 Users