mvila282 Crear actv. geometria UD geometria pequemates Matemàtiques Jocs matemàtics El web de la Teresa El geni Centro profesorado Genmagic toomates MATES SIMPÁTICAS Actv. mates Jacint Verdaguer La longitud S.M.D canvi Longitud (SMD) Geoplano electrónico Tablas de multiplicar Tablas de Multiplicar Taules de multiplicar TAULA DE SUMES ESTRATEGIAS NUMERACIÓN Joc: sumar Joc multiplicar Joc: restar JClic: Les hores Em dius l'hora? La superficie Cossos geomètrics1 Àrees Perí­metre i superfí­cie Operacions on-line Sumon CÀLCUL MENTAL CÁLCULO MENTAL Cálculo Mental Multiplicació Divisió Dividir por dos cifras Divisiones La división (aprende solo) El peso y masa Cossos geomètrics2 Rectes i angles Classificació quadrilàters Memory
Què vol dir ser múltiple? Enigmes Petits problemes Resolución problemas Problemes El volumen y la capacidad Polígons Longitud circumferència Poliedres per imprimir Jocs memòria i habilitat Criterios de divisibilidad Numeros Romans I Números romanos (varis) Potències Porcentajes (menú) Las fracciones Rectes i angles Transportador i regle Taules i gràfics Jocs d'intel·ligència Del 20 al 99 100 i milers Escriure nombres Escriptura nombres Escrivim números Fracciones (menú) Fracció i decimal (Xtec) Nº decimales (menú) Percentatges Fracciones Mesura (pla) És nombre primer? Probabilitats (Robin) Dígits (curiositats) Història matemàtiques Vídeo decimales Vídeo fracciones Nº racionales (localització) Múltiples y divisores Nº enteros I Potencias Nº enteros II Los decimales Localització en el pla Los porcentajes Tocamates - per tocar

Mates CS

No description

Webmix users:

29 Users