ברכות!!!! ברכות!!!! Tefillin Wizer Tefillin Wizer Animoto - תפילין - חציצה Animoto - תפילין - חציצה
Illness on Shabbat Illness on Shabbat