R.D. 2723/1998 BOE ORDEN 23 -09-99 BOE DEC 201/2003 DOGA TELÉFONOS CONSELLERÍA Inspectores CORUÑA PORTAL EDUCATIVO XUNTA CÓDIGO BOE LEGISLACIÓN ESTAT... BLOG LEXISLACIÓN GALICIA LEY EDUCACIÓN 2006 LEY 8/2013 CALIDAD EDUCATIVA LOMCE LEY ORG. GOBIERNO CENTROS 19... BOE REQUIS. MÍNIMOS DEC 374/96 GALICIA ORDEN 22/07/97 ROC ORG CENTR... ORD.28/06/10 MOD. ABALAR!!!!... RÉGIMEN DISCIPLINARIO 1986 ESTAT EMPL. PÚBLICO 2007 EMPLEADO PÚBLICO 2015 Lei 2/2015 EMPR PUBL. GALICIA Orden ECD/686/2014 ECD/65 R.D. ADMISION ALUMNOS ADMISION ALUMNOS GALICIA 2013 MODIF. ADMISIÓN ALUMNOS 2017 ORD. 23/06/11 JORN TRABAJO MODIFICAC. 23/06/11 DEC. 29/2007 ELECCION DIRECT... ORDEN 2010 EVAL DIRECTORES RD 126/2014 CURRICUL. PRIMAR... DeC. 105/2014 PRIMARIA GALIC... DEC 120/1998 ORIE. ED. GALIC... OrD. 24/07/98 ORG ORIENTACIÓN Orden 6/10/95 ACIs Ord 20/02/04 at. alum. extra 29/01/16 PERMISOS LICENCIAS AMPLIACIÓN O. 29/01/16 CATÁLOGO ENFERMEDADES GRAVES R.D 1630/06 MÍNIMOS INFANTIL DEC 330/2009 ED. INFANTIL ORD 25/06/09 IMPL EVAL INFAN... Dec. 229/2011 ATENCIÓN DIVER... Ord. 27/12/02 ESCOLARIZ. NEA... OrD. 31/10/96 EV PSICOP. NEA... R.D. 943/2003 SOBREDOTACIÓN ORD. 28/10/96 FLEX SOBREDOT...
ABALAR. Guía centros ABALAR. Guía profes Ord.EVAL GALICIA DOGA 2015 CORRECCIÓN EVALUACIÓN GALICIA DECRETO79/2010 PLURILINGÚISMO ORDEN 10/02/14 PLURILINGÚISMO PLAN ALERTA ESCOLAR!!! titorial abalar mensaxería WEBS DINÁMICAS Videotitoria servizos dixita... cafi covid-19 teletraballo Guia da LOMCE GALICIA R.D. 275/2007 OBS. CONVIVENC... RD 3/18 MODIF. 275/07 Programa TEI AULA ABERTA ABALAR E-DIXGAL UAC ATENCIÓN WEB CENTROS FORMACIÓN PROFESORADO GALICIA Platega. LEG. SERVICIOS COMPLEMENTARI... COVID XUNTA LEY 4/2011 DE CONVIVENCIA DEC 8/2015 PLAN DIRECTOR SEG. E CONVIVE... MEDIACIÓN ESCOLAR BLOG HORA DE LER AGUEIRO ESPAZO ABALAR NAVEGA CON RUMBO XUNTA WEBS DINÁMICAS XUNTA ORDEN 2007 COMEDORES MOD ORD.COMED 2007. (2008) DECRETO 132/2013 comedores Programas Europeos EDUCONVIVES 2015-20 PROTOCOL... PLAN PROXECTA BIBLIOTECAS ESCOLARES GALICIA PANTALLAS AMIGAS PROTECCION DATOS RED CHAVAL. ES MEC ESCUELA TICS.ES R.D 443/2001 TRANSPORTE DEC 439/2009 PRECIOS COMEDOR As bibliotecas escol ESPAZO MAKER BLOG JUANFRATICS EL BLOG DE MANU VELA 3.0 Blog TICS Raúl Diego

GESTION COLE

LEGISLACIÓN COLE

Webmix users:

4 Users