https://cybertesis.unmsm.edu... http://repositorio.unheval.e... Vista de PARTICIPACIÓN CIUDA...