Reflectie na de eerste toets Alternatief voor meerkeuze 5 min overleg voor de toets Gedifferentieerde opgave fys... Toets wiskunde met zelfevalu... Beoordelen in rollen Spaceracen met Socrative Formatief evalueren in de les Procespen om te evalueren Spiekbriefje voor de toets Inzicht in je leerproces Heeft iedereen het begrepen?
Feedback geven via spraakmemo Take home examen Examens in open lucht Weekplanner met opdrachten Leidraad bij leerlingcontact Tools voor peerfeedback Gedifferentieerd rapporteren... School zonder punten