Verhalen Digitale prentenboeken Lees mee luisterverhalen YouTube Prentenboeken in alle talen Voorleesverhalen 1 SpellingOefenen.nl - Oefenen spelling spelling oefenen Spelling oefenen woorden lezen VVL Avi-Lezen.nl leestrainer Voorlezen – Sprookjes Voorleesverhalen 2 spelling filmpjes liedjeskast taalbeschouwing grammatica digischool kabaja begrippen taalsystemantiek grammatica TVT Accent 2 spelling 2.0 woordpakket 2de lj filmpjes WP tijd voor taal L2 TVT accent 3 woordpakketten 3de leerjaar woordsoorten woordsoorten woord op soort oefeningen Sprookjes en verhaaltjes TVT accent 4 TVT accent 5 TVT accent 6 spelling 6de leerjaar persoonlijk vnw luisteren - dictee proefdictee auditief: dictee woorddictee- sleepoefening bijvoeglijk naamwoord zelfstandige naawoorden bezittelijk voornaamwoord me of mijn? Begrijpend lezen Vul de ontbrekende woorden i... Vul de ontbrekende woorden i... als... dan... Waar zie je... Welke zin past? doffe klinker beginletter invullen middelste letter invullen eindletter invullen ij of ei zelfstandig naamwoord Maan-roos-vis ZN zet in de juiste volgorde Zet in de juiste volgorde zet in de juiste volgorde Zet in de juiste volgorde Spreken en luisteren - De we... Vul ontbrekende woorden in. verenkelen/verdubbelen au / ou open en gesloten lettergreep d of t? aai / ooi / oei goede zin bij de prent Waarom? Omdat ... Begrijp je me? prentenboek + vragen Het heksenfeest waar is...? meervoud meervoud -s meervoud -en meervoud -f/v -s/z meervoud verdubbeling meervoud -t -d verleden tijd zij / hebben tegenwoordige tijd werkwoord of niet? voltooid deelwoord dieren - voorzetsels voorzetsels voorzetsels Oefenen.be filmpjes woordenschat 1 Je Kan Me Wat draaiwiel alfabet – Charlotte Dematons... Beeldwoordenboek | B TT-VT-VD-PV-INF Werkwoorden vervoegen werkwoorden vervoegen d, t of dt werkwoorden TT de stam herkennen samenstellingen samenstellingen samenstellingen samenstellingen samenstellingen samenstellingen Zwart op Wit taalklas 1 taalklas 2 woordtrap Begrippen d / t / dt De / Het - Virtuele Training lidwoorden Lidwoorden Woordenschat oefenen woordenschat woordenschat bij prentenboek... Basiswoordenboek oefeningen filmpjes woordenschat 2 woordenschat
verkleinwoorden verkleinwoorden -je/-tje/-pje auditief -je/-tje/-pje Woordenschat woordenschat woordenschat Woordenschat oefenen woordenschat woordenschat dan of als? Tegenstellingen Tegenstellingen Tegenstellingen vertaler google translate GO 40! Sclera picto's BABADADA een strip schrijven verhaal schrijven bij prent zinnen bouwen Schrijf een verhaal Emoties en tegengestelden Familie gevoelens weet je hoe ik me voel? omgaan met elkaar Kern Start ; De letterfilmpj... Kern 1 ; De letterfilmpjes V... Kern 2 ; De letterfilmpjes V... Kern 3 ; De letterfilmpjes V... Kern 4 ; De letterfilmpjes V... Boris en Binti Beer Bo De boer op! De geur van worteltjes Andy's Baby dieren Personen Familie - stamboom Woordenschat: De familie Kern 5 ; De letterfilmpjes V... Kern 6 ; De letterfilmpjes V... Werkboekjes VLL – auditief Ketnet Alfa | NedBox Vosje en Dasje Karrewiet NedBox | Oefen je Ne insecten dierengeluiden dieren Hoe beweegt dit dier? Dieren Elena Schooltv Hotel Hallo vos en haas superbrein Aya - verkeer De seizoenen Het weer Het weer auditfief: oe Auditfief: ui of eu auditieve discriminatie Auditieve synthese Juf M NT2 Oefen met Sofie Nederlands met Melissa Nederlands met Lieselot dagen van de week de kalender Uitspraak auditfief: ie of i auditieve discriminatie auditief: w klankgroepen De school De klas Schoolgerief Kleuren Kleuren De klas klanken - woorden maken De Nederlandse klanken Klank/letterkoppelingen Letterklanken goede klinkers Spelletjes Computermeester Juf Milou Online SmartGames online leerspellen spelletjesplein Kledij Kledij Kleding spelletjes woordenschat Leermiddelen en digibord por... gezondheid Lichaam gezond? Mijn lichaam leesplankje 1 leesplankje 2 Woordkasteel Lettercircus Letterjungle Het huis Het huis huis - buiten Het huis Het huis Leestrainer rekenen rekenen rekenspelletjes rekentaal L3 uur / half uur de klok - minuut Groenten en fruit eten Memory: de dranken Eten en drinken euro getallen vormen < > = Vervoer de stad verkeer - auditief De weg wijzen De straat Vervoer filmpjes begrippen begrippen rekentaal - getallenas tijdsbegrippen Het halfuur Hoe laat is het? De klok

AN Arkorum

Apps voor anderstalige nieuwkomers

Related keywords:

Webmix users:

0 Users